Wings of Glove

Konsept

Når barn er små vil de gjerne leke ”late som” leker, en liten grå stein kan fort bli et militærfly. I interaksjons design studiet beholder studenten ”late som” kreativiten, men lærer steg for steg å koble den sammen med teknologi. Studentene ved interaksjonsdesign ville lage et spill som kunne styres med kroppen på samme måten som barn leker, men interaktivt. Studentene valgte å lage et spill hvor man styrer et fly med en hanske. Spilleren tar på seg hansken og holder hansken med lette håndbevegelser og flyet følger synkront håndens bevegelsesmønster.

Prototype

Studentene bygget hansken ved å lage en liten styringsenhet bestående av en Arduinio med sensorer som gyroskop og bøyesensor. Denne ble så sydd fast til en helt vanlig hagehanske. Arduinohansken kommuniserer med spillet via Bluetooth.

Selve spillet er skrevet i nettleseren og bruker WebGL. Bindeleddet mellom spillet er en server som kommuniserer med Arduino-en og videresender signaler fra den til spillet via websockets.

Flyspillet er et av mang eksempler på hva som kan gjøres med dagensteknologi. Det er hardware som er selve konseptet.

Studentgruppen bestående av Thorbjørn Vik Lunde og Einar Løve sier følgende om dette prosjekt:

"Vi tror det er mange forskjellige spill og UI konsepter som potensielt kan utvikles ved hjelp av dette.
I prototypen så bruker vi en hanske som utgangspunkt, men som et ferdig produkt så kunne det f.eks. vært en ring eller wristband."

Credits

Dette prosjektet er utviklet av Einar Løve og Thorbjørn Vik Lunde i 2012.