My Drive

Konsept

På lange kjøreturer med mange i bilen kan det fort bli vanskelig å planlegge fordelingen av utgiftene likt. Kostnadene inneholder som regel både drivstoff og bompenger. Dette regnestykket kan gjøres enklere med et verktøy som My Drive.

Oppgaven

Websiden er designet, implementert og levert som en del av studentens avsluttende eksamen våren 2013. Oppgaven beskrev at det skulle designes en fiktiv webside med fokus på presentasjon av informasjon.

Studenten skulle også implementere designet slik at det var responsivt hele veien fra store skjermer til små mobile enheter. Gjennomføringen av oppgaven resulterte i at studenten kunne avslutte studiet med eksamenskarakteren A.

Credits

Dette prosjektet er utviklet av Susanne Karin Lundblad i 2013.